Dòng sản phẩm mới MCB RPC

Giới thiệu sơ nét về MCB RPC


Shihlin Electric cung cấp dòng sản phẩm MCB (Miniature Circuit Breaker) RPC , được thiết kế để bảo vệ hệ thống điện từ quá tải hoặc sự cố. MCB RPC của Shihlin Electric có thể đảm bảo an toàn và tính năng tốt trong các hệ thống điện nhà và công nghiệp. MCB RPC có tính năng tương tự như dòng MCB BHA nhưng có giá kinh tế hơn so với dòng BHA.

MCB RPC
Dòng sản phẩm mới MCB RPC

So sánh giá giữa dòng MCB BHA và MCB RPC

Bảng so sánh giá MCB BHA và MCB RPC
Bảng so sánh giá MCB BHA và MCB RPC

Thông số kỹ thuật của dòng MCB RPC

Thông số kỹ thuật của dòng MCB RPC
Thông số kỹ thuật của dòng MCB RPC

Các sản phẩm dòng MCB PRC