THÔNG BÁO SỬA ĐỔI TEM MÃ RELAY NHIỆT SHIHLIN

thongbao-s

THÔNG BÁO V.v : Sửa đổi tem Mã Relay nhiệt KÍNH GỬI : QUÝ KHÁCH HÀNG Để cải thiện mẫu mã phù hợp với các tiêu chuẩn chứng nhận. Từ tháng 9 năm 2022 Shihlin sẽ sửa đổi tem Mã Relay nhiệt TH-P. Tên tem Mã mới sẽ được thêm chữ ”S” và chuyển từ[…]